Annex SL nedir?

Annex SL nedir?

Annex SL nedir? ISO uzun yıllardır kalite ve çevreden, bilgi güvenliği, iş sürekliliği yönetimi ve kayıt yönetimine kadar çeşitli konularda birçok yönetim sistemi standardı oluşturmuştur. Paylaşımların ortak unsurları olmasına rağmen, ISO yönetim sistemi standartları çok farklı şekil ve yapılarda yayınlanmıştır. Bu ortak yapı eksikliği, uygulama aşamasında bazı karışıklıklar ve zorluklara sebep olmaktadır. Bu karışıklıklar ve […]

read more

Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ KAZASI NEDİR? SSK Kanunu Madde 11/A’ya göre aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonra bedence ve ruhça arızaya uğratan olaydır. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada İşveren tarafından yürütülen iş dolayısıyla İşveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın […]

read more

Iso 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Iso 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Ohsas 18001 Revizyonu ISO 45001 2016 standardı nedir farkı nedir Ne tür Değişiklikler Yenilikler getirilmiştir. OHSAS 18001 2007 Standardı iso 45001 2016 olarak revize ediliyor dönüştürülüyor. iso standardı olmayan ve akreditasyonuda olmayan OHSAS 18001 : 2007 İş Sağlığı Güvenliği yönetim Sistemi Standardını bünyesine katarak iso 45001 2016 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi standardına dönüştürüyor.

read more

Iso 14001;2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı

Iso 14001;2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı

Iso 14001;2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu (flora), hayvan topluluğu (fauna) ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki ilişkiye “çevre” denilmektedir. İnsanın içinde bulunduğu ve birlikte yaşadığı bu çevrenin, gelişen teknoloji ve sanayi sonucunda giderek yok olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. […]

read more

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir. Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır. Üstelik bu yarışa katılanlar her geçen gün daha üstün nitelikli olmaktadır. […]

read more