İsg’ye Dair Güzel Bir İroni

İsg’ye Dair Güzel Bir İroni

Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur; a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar; 1) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur. 2) İşyerinde var olan koşullara uygun olur. 3) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna […]

read more

Elektirik İle Alakalı Güzel İroni

Elektirik İle Alakalı Güzel İroni

ELEKTİRİK İLE ALAKALI GÜZEL İRONİ İşyerinde çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ve kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içinde olmalıdır. Önemli Uyarı:Elektirikçin işini sadece elektirikçi yapmalıdır…

read more