Tahlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerin Çalıştırılıcakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

Tahlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerin Çalıştırılıcakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iĢlerde çalıĢanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ek-1’de belirtilen iĢleri ve bu iĢlerde çalıĢanları kapsar.

 

Yönetmeliği İndirmek İçin Tıklayınız …

tehlikeli-ve-cok-tehlikeli-sinifta-yer-alan-islerde-calistrilacaklarin-mesleki-egitimlerine-dair-yonetmelik

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)