Fine Kinney Risk Değerlendirmesi Nedir?

Fine Kinney Risk Değerlendirmesi Nedir?

Fine Kinney Risk Değerlendirmesi Nedir?
(Tehlikelerin Kontrolü İçin Matematiksel Değerlendirme)
. Bu yöntem GF Kinney ve AD Wiruth tarafından 1976 yılında geliştirilmiştir.

Fine Kinney Metodu diğer risk değerlendirme yöntemleri Boyutlu risk. Diğer metotlar ise matris gibi genel olarak kullanılan risk derecesi metotları 2 Boyutlu veya genel anlamda proses güvenliği için uygundur. Çalışma ortamında karşılaşabilecek meslek hastalıkları ve iş kazalarına yönelik bir çalışmadır tam olarak engellenemez. İnce Kinney Metodunus olasılık * frekans * şiddet yani 3 boyutlu olduğu için çalışma ortamı iş kazaları ve meslek hastalıkları tam anlamıyla engelleme kullanabilmek bir risk değerlendirmesi metodur.

OLASILIK (ŞANS): Zararın gerçekleşme olasılığıdır.
* Hiçbir şekilde kontrol edilemeyecek derecede değerlendirmesinde dikkate alınmamalıdır. Yapacağımız risk değerlendirmesinde en kötü olasılık olarak düşünülmelidir.

FREKANS : Tehlikeye maruz kalma sıklığıdır.
* Dikkat edilmesi gereken şey “işin yapılması sıklığı değil, işi yaparken tehlikeye maruz kalma sıklığıdır”
* Rutin olmayan bir faaliyeti değerlendirmemiz gerekirse, o da faaliyetinde tehlikeye maruz kalma sıkılık düşünmemizdir.
* Örneğin, 7,5 saatlik günlük çalışma süresi içinde maruz kalınan süre baz alınarak yapılmalıdır.

ŞİDDET: Tehlikenin insan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarardır.
*Eğer yapacağımız şiddet değerlendirmelerinde herhangi bir şüphe var ise daha yüksek puan verilmesi doğru olacaktır.
*Olasılık, frekans ve şiddet değerlerini yukarıda verilen tablolara uygun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Kullanılan sayısal verilerin çarpımı tekrardan bir sayısal sonuç ortaya çıkaracaktır. Ortaya çıkan bu sonuç “Risk Değerlendirme Sonucu” olacaktır. Risk değerlendirmesinde hazırladığımız riskler için mutlaka bir Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) planlanmalıdır ve belirlenen sürelerde kontrolleri yapılmalıdır.

Döf nedir?
Döf kısaltmasının açılımı “Düzenleyici ve Önleyici Faaliyet” tir.

Önleyici Etkinlik: Potansiyel bir veya tek bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer potansiyel durumlarının ortadan kaldırılması için yapılan faaliyete verilen isimdir. Düzeltici faaliyet tekrarı önlemek için yapılır.

Düzeltici faaliyet: Saptanmış bir tane uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyete verilen isimdir.

 

Fine Kinney Metodu Risk Değerlendirmesi Tablosunu İndirmek İçin Tıklayınız …

fine-kinney-metodu-risk-degerlendirmesi-tablosu

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)