Denizli İş Sağlığı ve Güvenliği

Denizli İş Sağlığı ve Güvenliği

Denizli’de iş sağlığı ve güvenliği sanayi ve inşaat sektörlerinin gelişmesiyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği ’de gelişmektedir.Yapılan araştırmalara göre iş kazaları ve meslek hastalıkları yapılan işlere göre artış göstermektedir. Bunun sonucunda iş güvenliği hususları dikkate alınarak risk analiziacil durum eylem planısaha gezi raporu gibi önemli dokümanları gerek işverenler gerekse ortak sağlık güvenlikleri (osgb) bünyesinde çalışan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile birlikte hazırlanmalıdır.

Bu konuda iş sağlığı ve güvenliği uzmanına ne kadar sorumluluğu varsa işveren ve çalışanların da o denli iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluğu vardır. Başlıca sorumluluklarına değinecek olursak yapılan risk analiziacil durum eylem planısaha gezi raporlarındaki maddelere dikkat ederek bu konuda düzeltilmesi gereken hususların yapılmasında iş sağlığı ve güvenliği uzmanına yardımcı olmak belirlenen konularda iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almalı ve bu iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine eksiksiz tüm çalışanların katılımları sağlanmalıdır. Bu verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri öncesinde ve sonrasında çalışanların iş sağlığı ve güvenliği husustaki bilgileri ölçülmeli yapılan iş sağlığı ve güvenliği sonrasında eksikliği bulunan çalışanlar eksik oldukları konularda denizli isg uzmanları tarafından yada iş yeri hekimleri tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tamamlanmalıdır.

Bu verilen ek eğitim sonrasında tekrar sınava tabi tutulmalıdır çalışanlar. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tamamlandıktan sonra hazırlanan risk analizi, acil durum eylem planı için uygun kriterlerdeki çalışanlar belirlenip ekipler kurulmalıdır bu ekipte bulunanların kişisel ve iletişim bilgileri tamamlandıktan sonra bulundukları ekiplerin temel eğitimleri ortak sağlık güvenlik bünyesindeki kişi veya kişiler tarafından yada özel eğitim merkezlerinden bu eğitimlerin alınması sağlanmalıdır. Bu eğitimler sonrasında sınavdan başarılı olanlar ile tatbikatlar yapılarak o ekip de başarılı olup olamadığı ölçülmelidir.

 

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)