Denizli İş Güvenliği Kursu

Denizli İş Güvenliği Kursu

Denizli İş Güvenliği Kursu

Denizli iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis (makine,elektirik,çevre, kimya,inşaat ,ziraat,endüstriyel,otomasyon mühendisi vb.), mimar veya teknik elemanların mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve 6331 mevzuatında öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmak amacıyla düzenlenir.

Bu eğitimler çerçevesinde iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylara genel hukuk, iş sağlığı ve güvenliği gibi temel bilgilerin yanı sıra işyerlerinde var olan, kimyasal, biyolojik, psikososyal , ergonomik, fiziksel riskler başlıklarında çeşitli bilgiler verilir. Temel eğitim programı çerçevesinde maden ve inşaat sektörlerinin münhasıran ele alınması, hattehane ,gemi üretim limanları, ağır sanayi ,metal ve kimya sektörleri gibi iş kazası ve meslek hastalıkları açısından önemli sektörlerde yer alan işlerin de incelenmesi hedeflenir. Eğitimler kapsamında ayrıca işyerlerinde kullanılan araç-gereç kullanılan doküman ve ekipmanlardan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma önlem alma yöntemleri ve risk değerlendirmesi konularına değinilir.

Program içeriği
Denizli İş güvenliği uzmanlığının eğitim programında, iş güvenliği uzmanı olarak çalışacak kişilerin, çalışma hayatları sırasında karşılaşacakları olası olayların ve olayların göz önünde bulundurularak, iş kazası veiş kazasına bağlı meslek hastalıklarına yol açan etmenler, bu etmenlerden kaynaklanan riskler ve bu risklerden korunma yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dökümantasyon raporlama ve işyeri bazlı mikro politikalar ve bu mikro politikaları uygulama denetleme ve kontrol altına alma gibi içeriklere yer verilir.

İçerikler, konuların temel İSG Kültürü oluşturma ve bu temel üzerine diğer bilgilerin yerleştirilmesi açısından öğrenme önceliği, öğrenim kolaylığı ve kendi aralarında bütünlük arz etmeleri kurallarına göre sıralanır. Bu kuralların seçilme nedeni, iş güvenliği uzmanlığının (A), (B) ve (C) olmak üzere üç sınıfa bölünmüş olması ve (C) sınıfı İSG uzmanlığından başlamak üzere zamanla kazanılacak teknik uygulama tecrübesi ve başarılı olunması gereken, her sınıf için ayrı ayrı düzenlenmiş olan sınavların varlığı. İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde yer alan program içerikleri belirlenirken her konunun ağırlığı ayrı ayrı değerlendirilir ve her sınıfta yer alan iş güvenliği uzmanlarının görev alacakları işyerleri dikkate alınır. Örneğin, (C) İSG uzmanlarının az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev alıyor olmaları nedeniyle bu sınıf için düzenlenecek eğitimlerde güvenlik kültürü, hukuk bilgisi, KKD( kişisel koruyucu donanım) ve ergonomik olaylar gibi konulara ağırlık verilir. Bununla birlikte (A) ve (B) sınıfı İSG uzmanlarının az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev alıyor olmaları nedeniyle risk etmenleri ve sektörel ayrımlar gibi konulara ağırlık verilir. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olan yerlerde yapılacak olan uzmanlık için de düzenlenen eğitimlerde, çalışma ortamı gözetimi, önleme politikaları, risk analizi ve değerlendirilmesi gibi konulara, her işyerinde aynı öneme sahip olduğu için aynı oranda yer verilir.

Not: Eğitimlerimizin 90 saatlik teorik kısmı denizlideki eğimitim merkezimizin de verilmektedir hizmet binasında veriliyor.Diğer 90 saatlik eğitim ise uzaktan eğitim olarak internet üzerinden gerçekleşecektir.Geriye birde 90 saatlik bir staj eğitimi de tamamlandıktan sonra iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri bitmektedir.

Kimler müracaat edebilir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça , iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis (makine,elektirik,çevre, kimya,inşaat ,ziraat,endüstriyel,otomasyon mühendisi vb.), mimar veya teknik elemanların; teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları programa müracaat edebilir.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)