İsg’ye Dair Güzel Bir İroni

İsg’ye Dair Güzel Bir İroni

Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur; a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar; 1) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur. 2) İşyerinde var olan koşullara uygun olur. 3) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna […]

read more

Elektirik İle Alakalı Güzel İroni

Elektirik İle Alakalı Güzel İroni

ELEKTİRİK İLE ALAKALI GÜZEL İRONİ İşyerinde çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ve kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içinde olmalıdır. Önemli Uyarı:Elektirikçin işini sadece elektirikçi yapmalıdır…

read more

4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu, işverenleri ve işçilerin tüm haklarını ve sorumluluklarını belirleyen kanundur. 2003 yılında yürürlüğe girmiş olsa dahi, geçen zaman içerisinde bilgisayarda değişiklik yapılmasına uğramıştır. Onun kanunda farklılıklar ve eksiklikler giderilmiştir. Tüm iş ve işverenleri kapsayarak, işyerleri ile ilgili tüm hakları ve sorumlulukları bildiren bu kanun, İş Kanununun 4. maddesinde […]

read more

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Günümüzde onun işlemimizi kanunlara uygun yapmak için durumundayız. İnsanların yaptıkları işlemler ve işle ilgili birçok kanun düzenlenmesine karşın; İş Sağlığı ve Güvenliği içinde bir kanun bulunur. 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ele alınarak, iki tarafında korunması sağlanmıştır.

read more

Denizli Risk Analizi

Denizli Risk Analizi

Risk analizi denizli de büyük önem arz etmekte ve talep etmektedir. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler iş güvenliği hizmeti almasalar bile risk analizi ve acil durum eylem planlarını yapıyor ve yaptırıyor.

read more

Denizli İş Sağlığı ve Güvenliği

Denizli İş Sağlığı ve Güvenliği

Denizli’de iş sağlığı ve güvenliği sanayi ve inşaat sektörlerinin gelişmesiyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği ’de gelişmektedir.Yapılan araştırmalara göre iş kazaları ve meslek hastalıkları yapılan işlere göre artış göstermektedir. Bunun sonucunda iş güvenliği hususları dikkate alınarak risk analizi, acil durum eylem planı, saha gezi raporu gibi önemli dokümanları gerek işverenler gerekse ortak sağlık güvenlikleri (osgb) bünyesinde çalışan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve iş yeri […]

read more

Denizli İş Güvenliği Kursu

Denizli İş Güvenliği Kursu

Denizli İş Güvenliği Kursu Denizli iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis (makine,elektirik,çevre, kimya,inşaat ,ziraat,endüstriyel,otomasyon mühendisi vb.), mimar veya teknik elemanların mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve 6331 mevzuatında öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmak amacıyla düzenlenir.

read more

Risk Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

Risk Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

Risk Analizi Risk Analizi işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

read more

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Hakkında Merak Edilen Konular

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Hakkında Merak Edilen Konular

NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? 2010 yılında ülkemizde 62 bin 903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana geldi. 1.454 çalışanımız iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. HER GÜN İş kazası 172 İş kazaları nedeniyle hayatını kaybeden çalışan  4 Sürekli iş göremez hale gelen çalışan 6

read more

Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ KAZASI NEDİR? SSK Kanunu Madde 11/A’ya göre aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonra bedence ve ruhça arızaya uğratan olaydır. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada İşveren tarafından yürütülen iş dolayısıyla İşveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın […]

read more